Inschrijven Algemeen

Het lidgeld in afhankelijk van de uitgeoefend sport. Klik even naar de sport voor meer informatie.

In het lidgeld is de verzekering inbegrepen (lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid).

 

Het lidgeld is geldig voor één semester. Het eerste semester start op 1 september en het tweede op 1 februari.

 

De club is aangesloten bij de Sporta-federatie en onderschrijft de Sporta-federatie-polis.

 

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld terug.

 

 

Privacyverklaring Heverleese Zwemvereniging vzw

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Heverleese Zwemvereniging vzw, E. Hullebroecklaan 7, 3001 Heverlee, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten en voor direct marketing (om U op de hoogte te houden van onze activiteiten via mail of nieuwsbrief) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

 

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing volstaat het ons dat mee de delen op marianne.cappuyns@heverleesezwemvereniging.be

 

Via dit mailadres kan U ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt U op onze maatschappelijke zetel, contactpersoon is Marianne Cappuyns, secr.