Inschrijven Algemeen

Het lidgeld bedraagd € 71 per semester voor 1 zwembeurt per week.
Voor 2 zwembeurten per week: + € 35 / kind.

 

Extra kortingen zijn voorzien voor gezinnen met meerdere kinderen zo bedraagd het lidgeld € 65 voor het 2de - en € 60 voor het 3de kind van hetzelfde gezin.

 

In het lidgeld is de verzekering inbegrepen (lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid).

 

Het lidgeld is geldig voor één semester. Het eerste semester start op 1 september en het tweede op 1 februari.

Betaling van het lesgeld gebeuren op de plaats van de activiteiten, voor en na elke les.

 

De club is aangesloten bij de Sporta-federatie en onderschrijft de Sporta-federatie-polis.

 

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld terug.

 

 

Privacyverklaring Heverleese Zwemvereniging vzw

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Heverleese Zwemvereniging vzw, E. Hullebroecklaan 7, 3001 Heverlee, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten en voor direct marketing (om U op de hoogte te houden van onze activiteiten via mail of nieuwsbrief) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

 

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing volstaat het ons dat mee de delen op marianne.cappuyns@heverleesezwemvereniging.be

 

Via dit mailadres kan U ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt U op onze maatschappelijke zetel, contactpersoon is Marianne Cappuyns, secr.